ระเบียบการ

 

ระเบียบการ การจ่ายชำระ

 

1.     เริ่มรับเวลา 07.30  น  ถึง 18.00  น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

2.     ชำระค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน เดือนละ 6,800 บาท ไม่มีค่าใช้จ่ายแรกเข้า 

3.     รับเลี้ยงพิเศษทุกวันเสาร์ โปรแกรมภาษา โดยชาวต่างชาติ 

   

สิ่งที่ได้รับและไม่คิดเพิ่ม 

 1.      อาหาร 3 มื้อ พร้อมของว่างเป็นผลไม้ 

2.      ไม่คิดเพิ่ม อุปกรณ์การเรียนการสอน เพื่อการพัฒนาเด็ก

3.      ไม่คิดเพิ่มเครื่องนอนพร้อมซักรีด ใช้ส่วนตัวไม่ปะปนกัน

4.      ไม่คิดเพิ่ม สบู่ ยาสระผม โลชั่น เด็ก (กรณีต้องการใช้แตกต่าง สามารถนำมาได้ )

5.      ห้องแอร์ปรับอากาศตลอดวัน ป้องกันยุงและแมลง    

 

 สิ่งที่ต้องเตรียมของเด็กทารก

1.     กรณีทานนมแม่ สามารถแพคนมใส่กล่องโฟมเก็บความเย็นนำมาตามปริมาณที่เด็กต้องการ

2.     กรณีเป็นนมผง นำไว้ประจำที่เนอสเซอรี่ จะแจ้งให้ทราบเมื่อนมใกล้หมด

3.     ขวดนม 2 ขวด ไว้ประจำที่เนอสเซอรี่  

4.     เสื้อผ้าเด็กอ่อน 3 ชุด ผ้าอ้อม ผ้ากันเปื้อน ผ้าขนหนูผืนเล็ก 2 ผืน (เก็บไว้ที่เนอส 1 ผืน จะนำกลับทุกวันศุกร์ ) 

5.     ผ้าอ้อมสำเร็จรูป 1 ห่อ (เมื่อใกล้หมดทางเนอสจะแจ้งให้ทราบ ) 

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

1.      สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ปกครอง

2.      สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน คุณพ่อ คุณแม่

3.      สำเนาสูติบัตรเด็ก

4.      รูปถ่าย ผู้ปกครอง  

5.      สำเนาสมุดประวัติการฉีดวัคซีน (หน้าที่มีการลงประวัติการฉีดวัคซีน) 

 

ข้อพึงปฏิบัติ

1.      กรณีเด็กมีอาการป่วย ด้วยหลายสาเหตุ ควรพักผ่อนอยู่กับบ้าน เพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อน และไม่ติดต่อผู้อื่น 

2.      หากมีข้อสงสัยใด ให้สอบถามทันที เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันตลอดจนร่วมมือกันพัฒนาเด็ก สายตรง 02 0006780

3.      กรณีมีผู้มารับที่ไม่ใช่ผู้ปกครอง หรือญาติที่มารับประจำ ต้องโทรแจ้งให้เนอสเซอรี่ทราบ เพื่อความปลอดภัยของเด็ก 

 

เบอร์โทรติดต่อ

โทร.  02 000 6780  และ 081 626 2525  www.RPNbabyhome.com