ีรายละเอียดแนะนำ

 โดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

-   รับเด็ก 2 เดือน ถึง 4 ปี โดยเปิดรับ

-   เราเปิดรับเด็กตั้งแต่เวลา 07.00 น. ถึง 18.00 น. ทุกวันจันทร์-ศุกร์ (วันเสาร์ English Program ) 

-   รับฝากเด็กหลังเลิกเรียนจากโรงเรียนเพื่อสอนการบ้าน ถึง 18.00 น 

-   ชำระค่าดูแลเป็นรายเดือน อุปกรณ์กิจกรรม เครื่องนอนพร้อม ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม และไม่มีค่าแรกเข้า 

-   ดูแลในห้องแอร์พร้อมเครื่องปรับอากาศ ตลอดวัน ปราศจากยุงและแมลง 

-   ให้ความสำคัญหลักโภชนาการเด็กปฐมวัย ทานครบ 3 มื้อและของว่าง 1  มื้อ เป็นผลไม้สด

-   ของใช้เช่น โลชั่น สบู่ ยาสระผม เนอสเซอรี่มีให้โดยไม่คิดเงินเพิ่ม 

-   มีสนามเครื่องเล่น เพื่อให้เด็กได้ออกกำลังกายกันอย่างเต็มที่

-   เนอสเซอรี่ กำหนดภาษาอังฤกษเป็นภาษาที่ 2  เพื่อฝึกเด็กให้เกิดทักษะเป็นพื้นฐานในอนาคต

-   สามารถใช้ไลน์ในการสื่อสารเพื่อให้ทราบข้อมูลของเด็กตามความจำเป็น

-   พัฒนาเด็กโดยผู้มีประสบการณ์ตรง ขึ้นตรงต่อกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์