ระเบียบการรับสมัคร


ระเบียบการรับสมัคร 

-    รับเด็กอายุ   3  เดือน  ถึง  4  ปี
-    ดูแลพัฒนาการ ตั้งแต่  วันจันทร์  ถึง  ศุกร์  เวลา  07.00 น  ถึง  18.00  น.  
-    รับดูแลพิเศษ ในวันเสาร์ ตั้งแต่ 07.00 น.  ถึง  17.00  น.

-    รับดูแลอนุบาลหลังเลิกเรียน จันทร์ - ศุกร์  

-    ดูแลเด็กในห้องแอร์ปรับอากาศพร้อมเครื่องฟอกอากาศตลอดวันเพื่อปลอดภัยจากยุง และ แมลง

-    จ่ายชำระเป็นรายเดือน ไม่มีค่าแรกเข้า และรายจ่ายเพิ่มเติม  

-    ดูแลอาหารตั้งแต่มื้อเช้า (08.30 ) กลางวัน เย็น และของว่างผลไม้ อีก 1 มื้อ

-    เด็กทารกมีอาหารเสริมพร้อมโดยไม่คิดเพิ่ม                                                                               

    
เอกสารการสมัคร

-    สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน คุณพ่อ และ  คุณแม่
-    สำเนาสูติบัตรเด็ก
-    สำเนาบันทึกการฉีดวัคซีน ( เฉพาะหน้าที่มีการบันทึกการฉีดวัคซีน )
-    รูปถ่ายผู้ปกครอง คุณพ่อ หรือ คุณแม่ ( ผู้เซ็นต์ลงทะเบียน ) ขนาด 2 นิ้ว 2 ภาพ
-    รูปถ่ายเด็ก เห็นใบหน้าชัดเจน  จำนวน 2 ภาพ


สิ่งที่ผู้ปกครองต้องนำมาประจำทุกวัน

-    ผ้าอ้อมสำเร็จรูป  ผ้ากันเปี้อน ผ้าเช็ดตัว เพียงพอต่อการใช้ในแต่ละวัน ( ก่อนการเริ่มฝึกขับถ่าย )
-    นมผงเด็ก หรือนมแม่  พร้อมขวดนมไว้ประจำเนอสเซอรี่ 2 ขวด 
-    เสื้อผ้าเด็ก วันละ 2 ชุด (เปลี่ยนนำกลับ ) 

 

ของใช้เด็ก ที่เนอสเซอรี่จัดเตรียมให้เด็กโดยไม่คิดเพิ่ม

-    สบู่เด็ก  ยาสระผม   ครีมทาผิว (หากต้องการใช้เป็นส่วนตัวสามารถนำมาไว้ที่เนอสเซอรี่ได้

-    อุปกรณ์เครื่องนอน พร้อมซักรีด (ใช้ส่วนตัว )  โดยไม่ต้องนำกลับ

  ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ     โทร .   081 626 2525  และ 02 0006780  ตั้งแต่เวลา 07.00 น -18 .00 น จันทร์ - ศุกร์