สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

นิทานเริงใจ

นิทานเริงใจ

           นิทานเริงใจ........
             การเล่านิทาน นอกจากเป็นเรื่องราวที่สอดแทรกความสนุกสนาน ยังเป็นสื่อในการสอน ด้านจริยธรรม  ความรัก สามัคคี และอีกหลากหลายพัฒนาการที่ต้องการให้ลูกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  นอกเหนือจากการต่อยอดจินตนาการจากผู้เล่าแล้ว ยังก่อให้เกิดขบวนการคิด หาเหตุผล และโน้มน้าวให้นำไปปฏิบัติจริงจากการสร้างจินตนาการและการรับรู้ 

                            นักพัฒนาเด็กปฐมวัยให้คะแนนสื่อนิทานเพื่อปรับพฤติกรรม ในลำดับต้น ๆ แต่ในการเล่านั้น ผู้เล่าต้องสอดแทรกสาระความสนุกสนานเข้าไปเพื่อให้เด็กค่อย ๆ ซึมซับและปฎิบัติตามตัวละครที่เล่า 
           
                              ตามหลักการพัฒนาเด็กเล็ก ลูกไม่เข้าใจถึงการกระทำของตนเอง ว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไร เมื่อมีการเข้าใจคลาดเคลื่อนด้วยวัยเป็นหลัก การเลือกลงโทษโดยการดุ หรือตี เป็นการไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง  ทำให้เด็กกลัวพร้อมปฏิบัติตามอย่างไร้เหตุผล ความกลัวถือเป็นอันตรายในการปิดกั้นการรับรู้และขาดความสุขในการสร้างฐานการดำเนินชีวิตตั้งแต่เริ่มต้น คุณพ่อ คุณแม่ ควรสรรหานิทานเพื่อสร้างเสริมพัฒนาการลูกน้อย หลายท่านแต่งเรื่องให้ลูกฟังอย่างไม่รู้จบ ถือเป็นการแต่งแต้มสีสรรอันสวยงามให้กับความรู้สึกลูกน้อย เป็นภูมิคุ้มกันจากชีวิตเริ่มต้น และ ต่อ ๆ ไป ได้อย่างสวยงาม

                              คราวนี้คุณพ่อ คุณแม่ คนเก่ง ทราบแล้วนะคะว่า การเล่านิทาน สำคัญยิ่งขนาดไหน เตรียมแปลงกายเป็นพ่อมด แม่มด ขี่ไม้กวาด ไปวาดฝันกันดีกว่าคะ ว่าแล้วก็เริ่มกันเลยนะคะ ก่อนนอนคืนนี้ และคืนต่อ..ต่อ..ไป...
              

        ด้วยรัก จาก ราชพฤกษ์เนอร์สเซอรี่

    www.ratchaphrueknursery.com

view