สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
กิจกรรม เข้าจังหวะ

กิจกรรม เข้าจังหวะ

กิจกรรมเข้าจังหวะ เป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กรู้สึกสนุกสนาน และเรียนรู้การเรียบเรียงเสียง รวมถึงจินตนาการจากสื่อภาษาและเมื่อนำมาประกอบท่าทางจะทำเด็กเกิดท......

อ่านต่อ
นิทานเริงใจ

นิทานเริงใจ

นิทานเริงใจ........ การเล่านิทาน นอกจากเป็นเรื่องราวที่สอดแทรกความสนุกสนาน ยังเป็นสื่อในการสอน ด้านจริยธรรม ความรัก สามัคคี และอีกหลากหลายพัฒนาการที่ต......

อ่านต่อ
view