สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กิจกรรม เข้าจังหวะ

กิจกรรม เข้าจังหวะ                   กิจกรรมเข้าจังหวะ  เป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กรู้สึกสนุกสนาน และเรียนรู้การเรียบเรียงเสียง  รวมถึงจินตนาการจากสื่อภาษา  และเมื่อนำมาประกอบท่าทางจะทำเด็กเกิดทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะเสียง พร้อมกระตุ้นระบบสมองให้เกิดการตื่นตัว พร้อมทีจะแสดงออกอย่างไม่เบื่อหน่าย พฤติกรรมการแสดงออก นำไปสู่ขบวนการเรียนรู้ อย่างไร้ขีดจำกัด เป็นการเตรียมความพร้อมด้านพื้นฐานอีกกิจกรรมหนึ่งที่นักวิชาการด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยใช้เป็นสื่อในการพัฒนาที่สามารถประเมินผลได้อย่างชัดเจน                                                         

 

 

view